info@baasjegezocht.nl

  
DEELNEMERS AANMELDEN  Herplaatsing-
instanties

nationaal
  Herplaatsing-
instanties

internationaal
  Asielen   Particulieren
DEELNEMENDE HERPLAATSINGINSTANTIES (NATIONAAL) ABANDONED PETS FOUNDATION
DOEL:
Abandoned Pets Foundation biedt hulp aan zwerfdieren en asiels in Portugal, Noord West Spanje en ook in Nederland aan mensen die hun huisdier om urgente redenen herplaatst willen hebben. Enkele doelstellingen zijn het meehelpen met castratieprojecten, verbeteren van de leefomstandigheden, goede vaccinatieprogramma's en verbeterde behandelmethodes.
CONTACTGEGEVENS:
www.abandonedpetsfoundation.nl
06-43038067
 ADELANTE
DOEL:
Adelante houdt zich bezig met het herplaatsen van honden uit buitenlandse asielen. Op dit moment werken wij voornamelijk samen met het Noordspaanse huisdierenopvangcentrum Protectora díOsona in Vic. Wij selecteren zelf de honden ter plekke om zo goed mogelijk te kunnen garanderen dat de dieren het leven in het drukke Nederland aankunnen. De selectie vindt plaats op basis van een aantal testen, waarmee we de angstige en/of dominante honden uitselecteren. Deze gaan dus niet mee! Het is mogelijk de honden al te adopteren als ze nog in Spanje zijn, maar ook hebben we een aantal honden hier in een gastgezin-situatie. De honden worden geadopteerd met een dierenbeschermingscontract. De honden mogen nooit worden doorverkocht, als u een Adelante hond kwijt wilt, komt deze altijd weer terug bij Adelante. Daarnaast beschikt Adelante over een landelijk nazorgnetwerk, wat betekent dat adoptanten altijd een bezoek van ons kunnen verwachten om te zien hoe het met de hond is. Verder bieden we uitgebreide ondersteuning in de startfase van de adoptie, zodat hond en adoptant van elkaar leren genieten.
CONTACTGEGEVENS:
www.adelante-honden.nl
023-5243544
 ALAS RESCUE TEAM
DOEL:
HELP ONS HONDEN HELPEN Eerste prioriteit van ALAS is de leefomstandigheden van honden in Spanje te verbeteren. Dat doen we door de asielen daar te ondersteunen, sterilisatieprojecten te promoten en actie te voeren tegen misstanden. Daarnaast brengen we honden Ė die een goede kans maken op adoptie - naar Nederland. Vijftig procent van de honden die door ons naar Nederland worden gehaald komen uit zgn. Ďpererraís (dodencellen).Het zijn sociale en lieve honden die door hun Spaanse eigenaars zijn afgestaan om te worden gedood. Dit zijn niet alleen oude of zieke honden maar heel vaak vrij jonge honden en pups. Alle honden verblijven tot het moment van adoptie in opvanggezinnen in Nederland. ďJe kunt niet alle honden van de wereld redden, maar wel de wereld van ťťn hond ÖĒ
CONTACTGEGEVENS:
www.alas-rescueteam.nl
 ANIMAL CARE PROJECTS
DOEL:
Animal Care Projects zet zich nationaal en internationaal in voor zwerf- en asieldieren. Wij ondersteunen sterilisatieprojecten en proberen op maatschappelijk en sociaal niveau mensen bewust te maken van de problematiek omtrent het dierenwelzijn. Daarnaast verbeteren wij de omstandigheden in verschillende asielen.
CONTACTGEGEVENS:
www.animalcareprojects.nl
06-16217430
 ANIMAL IN NEED
DOEL:
Baasje zoeken voor honden die anders geen kans maken.
CONTACTGEGEVENS:
www.animalinneed.com
06-40799037
 ANIMAL IN NEED FOUNDATION
DOEL:
het beschermen van de dieren in Spanje, het promoten en uitdragen van de dierenrechten naar de mensen. Daarnaast herplaatsen wij honden uit spanje bij lieve baasjes
CONTACTGEGEVENS:
www.animalinneedfoundation.com
033-2010774
 ARCA NOAH ESPANA
DOEL:
Arca Noah is het Spaans voor ark van Noah en is de naam die we gekozen hebben voor onze organisatie ter opvang en (her)plaatsing van honden en katten. De naam is afgeleid van Finca Noah, wat de naam van onze finca (landgoed) is, waar we sinds 1999 wonen en dat ondertussen zowat een asiel en doorgangskanaal geworden is voor verlaten, verwaarloosde, zieke en gewonde honden en katten.
CONTACTGEGEVENS:
www.arcanoah.eu
0034-952596514
 ATLAS ANIMAL PROJECT
DOEL:
Atlas Animal Project vangt zwerfhonden op en probeert deze een fijne baas te geven.
CONTACTGEGEVENS:
www.atlasanimalproject.nl
0187-486481
 BORDEAUXDOG HERPLAATSING
DOEL:
Wij houden ons bezig met het herplaatsen van Bordeauxdoggen die een nieuw thuis zoeken
 CAVIA- EN KONIJNEN-OPVANG PRUTTEL
DOEL:
Het opvangen en herplaatsen van cavia's en konijnen, die, om wat voor reden dan ook, niet meer bij hun oude baasje kunnen blijven wonen
CONTACTGEGEVENS:
www.opvangpruttel.tk
06-22856758
 COLLIE PASSION
DOEL:
Opvang en herplaatsing van Schotse herdershonden en Sheltie's in Belgie. Ook andere honden krijgen via ons de kans op een nieuw baasje
CONTACTGEGEVENS:
www.colliepassion.be
0032-497545797
 DIERENOPVANG VAN DE VOORSTE GROOTEL
DOEL:
Dierenopvang "vd Voorste Grootel" heeft als doel het verlenen van eerste hulp bij zwerfdieren, het transporteren van zwerfdieren naar opvang of dierenarts, het zorgdragen voor een goed vervolg van de verzorging door opname in een asiel of een tijdelijk gastgezin, het proberen te herenigen van de opgevangen zwerfdieren met hun baasje en het proberen te bezorgen van een nieuwe plek voor de opgevangen zwerfdieren. In de tussenliggende periode wordt op een liefdevolle manier voor de dieren gezorgd
CONTACTGEGEVENS:
www.voorstegrootel.nl
0492-381490
 GOLDEN RETRIEVER HERPLAATSING
DOEL:
Herplaatsing van Golden Retrievers.
CONTACTGEGEVENS:
www.goldenretrieverherplaatsing.nl
0251-825682
 HOND ZOEKT HUIS
DOEL:
Wij zetten ons in voor het welzijn van de honden in Zuid-Spanje door honden te herhuisvesten; verzorgen van tijdelijke opvang indien noodzakelijk; voorlichting te geven over hoe je met honden cq (huis)dieren om hoort te gaan; in samenwerking met andere organisaties en partijen te streven naar goede wet- en regelgeving voor omgang met (huis)dieren en te werken aan projecten die zich richten op het welzijn van dieren, zoals bijvoorbeeld NoKill
CONTACTGEGEVENS:
www.hondzoekthuis.org
06-41696267
 KITTENOPVANG 'BOVENWATER'
DOEL:
Kittenopvang "Bovenwater" is een non-profit organisatie met als doel het opvangen en (her)plaatsen van kittens.
CONTACTGEGEVENS:
www.kittenopvang-bovenwater.nl/
071-5012134
 KONIJNENOPVANG FRANKY
DOEL:
Het opvangen en herplaatsen van gedumpte, gevonden dan wel afgestane tamme konijnen
CONTACTGEGEVENS:
www.opvangfranky.nl
06-15631162
 LADY'S RESCUE DOGS
DOEL:
Herplaatsen van honden en katten uit het buitenland. Opzetten van projecten die zorgen voor betere leefomstandigheden in land van herkomst.
CONTACTGEGEVENS:
www.ladysrescuedogs.blogspot.com
06-46046918
 PODENCOWORLD
DOEL:
Podenco's in Spanje een nieuw thuis te geven in Nederland
CONTACTGEGEVENS:
www.podencoworld.nl
01807-21093
 PROZUS
DOEL:
ProZUS is een afkorting voor Pro (voor) Zwerfdieren Uit Spanje. De stichting zet zich in voor de honden en katten in het Noord Spaanse dierenopvangcentrum Defensa dels Animals d`Osona in Vic in de provincie Catalonia. Hier zitten ruim 450 honden en over de 200 katten. ProZUS heeft als doelstelling hulp te bieden aan dit opvangcentrum door Spaanse honden en katten ook in Nederland te herplaatsen. Daarnaast worden diverse activiteiten ondersteunt om het herplaatsen van honden en katten in de eigen regio te promoten
CONTACTGEGEVENS:
www.prozus.nl
0172-534600 / 06-55360594
 RESCUE DOGS EUROPE
DOEL:
Rescue Dogs Europe is een Stichting met vrijwilligers,die diverse asiels in Spanje op verschillende manieren ondersteunt en daarnaast zoekt naar nieuwe baasjes in Nederland, BelgiŽ en Duitsland. Zo kunnen kansarme, veelal geredde straathonden een nieuw huisje krijgen, waar zij onbezorgd en veilig kunnen leven.
CONTACTGEGEVENS:
www.rescuedogseurope.eu
06-46010125
 RUDOZEM STREET DOG RESCUE
DOEL:
Het helpen van straathonden in Rudozem Bulgarije en een goed thuis voor ze zoeken in Nederland
CONTACTGEGEVENS:
www.streetdogrescue.nl
06-23775031
 SOS STRAATHONDEN
DOEL:
Wij zoeken lieve families voor onze hondjes in Turkije.
CONTACTGEGEVENS:
www.sosstraathonden.com
0032-495653635
 SPHOEK
DOEL:
Herplaatsen van honden uit Spaanse asielen
CONTACTGEGEVENS:
www.sphoek.com
06-46109822
 STICHTING 'T GORKE
DOEL:
Het bemiddelen bij opvang van (hobby)varkens, via onder meer de website www.varkensasiel.nl, vanwege het ontbreken van een legale opvang voor hobbyvarkens in Nederland. (Het is volgens de huidige Nederlandse wetgeving niet toegestaan om op een gecentraliseerd punt meer dan vier (hobby)varkens, waarvan de herkomst onbekend of onduidelijk is, te huisvesten)
CONTACTGEGEVENS:
www.gorke.nl
0186-692602
 STICHTING A.A.I.
DOEL:
Stichting AAI (Animal Association International) is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kansloze buitenlandse en Nederlandse honden. Stichting AAI ondersteunt in het buitenland de plaatselijke dierenbeschermers o.a. door het financieren van sterilisatieprojecten en opvang van honden. Tevens wordt voor honden die daar geschikt voor zijn, een nieuw tehuis in Nederland gezocht. De honden komen normaal gesproken pas naar Nederland als er een nieuwe baas voor is. Alle honden blijven eigendom van de stichting en worden (ter bescherming van de hond) geplaatst met een bruikleenovereenkomst, waar o.a. in staat dat de hond goed verzorgd moet worden, dat er niet mee gefokt mag worden en dat bij herplaatsing de hond altijd weer teruggaat naar de stichting. Stichting AAI heeft geen asiel en werkt alleen met opvanggezinnen
CONTACTGEGEVENS:
www.stichtingaai.nl
043-3655290
 STICHTING AMSTERDAMSE ZWERFKATTEN
DOEL:
Stichting Amsterdamse Zwerfkatten haalt zwerfkatten van de straat en zorgt voor castratie en sterilisatie van de dieren. Tamme dieren worden via het asiel herplaatst, wilde dieren worden weer uitgezet en in de gaten gehouden en eventueel bijgevoerd.
CONTACTGEGEVENS:
www.zwerfkattenamsterdam.nl/
020-6190357
 STICHTING BEAUCERON IN NOOD
DOEL:
Het herplaatsen van Beaucerons.
CONTACTGEGEVENS:
www.beauceroninnood.nl
0343-411235 / 06-20437410
 STICHTING BOUVIERSUPPORTERS
DOEL:
Stichting Bouviersupporters houdt zich bezig met het bemiddelen van bouviers die om wat voor reden dan ook herplaatst moeten worden.
CONTACTGEGEVENS:
www.bouviersupporters.nl/
 STICHTING BULLDOGSONLINE
DOEL:
Het bemiddelen van de oudere Engelse Bulldoggen en het behartigen van de belangen van de Engelse Bulldog in Nederland
CONTACTGEGEVENS:
www.bulldogsonline.nl
06-36199859
 STICHTING CAVIA
DOEL:
Opvangen, herplaatsen en informatie geven van en over cavia's
CONTACTGEGEVENS:
www.stichtingcavia.com
0592-612363
 STICHTING CAVIAOPVANGCENTRUM BEERTJE
DOEL:
Het opvangen en herplaatsten van afgestane en gedumpte cavia's
CONTACTGEGEVENS:
www.caviaopvang.com
06-11444812
 STICHTING COLLIE & CO IN NOOD
DOEL:
Opvang en herplaatsing van Schotse herdershonden, shelties, bearded collies en co's. De pleeghonden verblijven in pleeggezinnen en horen bij het gezin gedurende de tijd van hun verblijf daar
CONTACTGEGEVENS:
www.collie-in-nood.com
045-5270664
 STICHTING DE EZELSHOEVE
DOEL:
Opvang van ezels en het geven van informatie aan (toekomstige) ezelbezitters
CONTACTGEGEVENS:
www.ezelshoeve.nl
0627136736
 STICHTING DE KATTENHULPDIENST
DOEL:
De Kattenhulpdienst is een organisatie die zich sinds 1997 in Limburg inzet voor katten in nood, met name voor zwerf- dan wel verwilderde katten
CONTACTGEGEVENS:
www.kattenhulpdienst.nl
06-53392004
 STICHTING DE KITTENMAND
DOEL:
Kittenopvang via gastgezinnen. Opvang van die wezentjes die het zonder hulp van de mens niet zouden redden. De kittens zijn welkom bij de gastgezinnen thuis. De leeftijd van de kittens, bij aanvang van de opvang, kan variŽren van pasgeboren tot enkele maanden oud. Bij het gastgezin worden ze verzorgd en geknuffeld. Alles is erop gericht de kittens een heerlijke en vooral veilige (tijdelijke) thuissituatie te bieden. Zo kunnen ze goed worden gesocialiseerd en kunnen ze wennen aan van alles in huis. En dat tot ze oud genoeg en sociaal genoeg zijn om naar een eigen thuis te gaan. Het gaat er bij De Kittenmand niet om dat een kitten geadopteerd wordt maar dat een kitten een THUIS krijgt.
CONTACTGEGEVENS:
www.kittenmand-tilburg.nl
013-4555606
 STICHTING DE MODERNE PAPEGAAI
DOEL:
Voorkomen dat papegaaien worden afgestaan vanwege gedragsproblematiek of andere oorzaken door het geven van voorlichting, advies en begeleiding, alsmede het opvangen en herplaatsen van papegaaien
CONTACTGEGEVENS:
www.demodernepapegaai.nl
06-51103295
 STICHTING DIERENASIEL BOMMELERWAARD
DOEL:
Opvangen van zwerf- en afstandhonden en katten uit de gemeente Bommelerwaard. Pension voor honden.
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenasiel-bommelerwaard.nl
0418-643129
 STICHTING DIERENHULP BOSKOOP
DOEL:
De Stichting Dierenhulp Boskoop heeft tot doel: het bieden van hulp aan dieren in en om Boskoop. Eťn van de taken is het in gastgezinnen opvangen en herplaatsen van dieren, die nergens anders terecht kunnen. Vaak gaat het om gedumpte dieren (met name konijnen en kippen) en verwilderde huiskatten, die we met veel liefde, aandacht en geduld weer resocialiseren.
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenhulpboskoop.nl
06-27207779
 STICHTING DIERENHULP CADIZ
DOEL:
Stichting Dierenhulp CŠdiz zet zich in voor een verbetering van het welzijn van de dieren in Zuid-Spanje/provincie CŠdiz. Wij ondersteunen de regionale dierenbeschermingsorganisatie S.P.A.P de CŠdiz en dierenasiel Kimba. Wij hopen zo een klein steentje bij te dragen aan een betere toekomst voor de dieren daar. Wij doen dit door geld, middelen en mankracht te investeren in projecten in zuid-spanje die bijdragen aan de verbetering van het dierenwelzijn op de korte en lange termijn. Verder zal de stichting dierenwelzijnsorganisaties of dierenwelzijnswerkers, actief in dit gebied, zo nodig op projectmatige basis ondersteunen. We zullen ook zelf kleine projecten opzetten. Ook plaatsen we incidenteel huisdieren vanuit zuid-spanje in Nederland of Belgie
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenhulpcadiz.nl/
06-22110715
 STICHTING DIERENHULP MIRBESSA
DOEL:
Stichting Dierenhulp Mirbessa heeft als centrale doelstelling honden te helpen in Sesimbra (Portugal). Wij zetten ons in voor honden die kansloos zijn en aan hun lot worden overgelaten. Wij geven ze een tweede kans.
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenhulpmirbessa.nl
0344-601287 / 06-46377978
 STICHTING DIERENHULP ORFA
DOEL:
Dierenhulp Orfa zet zich in voor een beter leven voor de zwerfhonden in Roemenie. Dit doen wij ter plaatse door het bieden van financiŽle steun en middelen aan lokale organisaties en initiatieven ter facilitering van diverse projecten. De nadruk ligt op sterilisaties. Wij bemiddelen honden incidenteel en in urgente gevallen.
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenhulporfa.nl
06-29736191
 STICHTING DIERENOPVANG 'T HEERVELD
DOEL:
De opvang en herplaatsing van voornamelijk katten. 'T Heerveld vangt ook knaagdieren op
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenasiels.com/adres_asiel.cfm?id=163
0513-529233
 STICHTING DIERENSTEUN LA VIDA
DOEL:
La Vida richt zich op de oudere en gehandicapte hond, dat wil zeggen de dieren met een lichamelijke beperking. Deze doelgroep is ons inziens de groep die het minste kans maakt op een eigen plekje. We willen er voor zorg dragen dat ze in Badajoz e.o. op een waardige manier kunnen leven en indien mogelijk ook sommige dieren in Nederland laten adopteren.
CONTACTGEGEVENS:
www.dierensteunlavida.nl
06-43038067
 STICHTING ESPERANZA HOOP VOOR HONDEN
DOEL:
Het bieden van financiŽle, persoonlijke en materiŽle hulp aan dierenasiels, het verzorgen van publiciteit t.b.v. asielhonden met als doel meer honden een nieuw thuis te geven, eventueel in Nederland en waar mogelijk dieren in nood helpen zoals kettinghonden, wedstrijdhonden en zwerfhonden.
CONTACTGEGEVENS:
www.esperanzahoopvoorhonden.nl
06-53117155
 STICHTING FUERTEDOGS
DOEL:
Stichting Fuertedogs heeft als doel de hondenopvang van Elke Kaaskooper op Fuerteventura te ondersteunen. Het gaat daarbij zowel om financiŽle als om praktische steun.
CONTACTGEGEVENS:
www.fuertedogs.com
06-41600153
 STICHTING GREYHOUNDS IN NOOD NEDERLAND
DOEL:
Greyhounds in Nood Nederland is een stichting, die zich inzet voor met name de Greyhounds en Galgo's in Spanje, die na het jacht- of raceseizoen op gruwelijke manieren worden "afgedankt". We zoeken een liefdevol tehuis voor dit lieve, aanhankelijke ras en blijven hun leven lang nazorg bieden. Wij zetten ons daarnaast ook in voor de Nederlandse Greyhounds
CONTACTGEGEVENS:
www.greyhoundsinnood.nl
0495-652836
 STICHTING HET WIJZE WEESKITTEN
DOEL:
Hulp aan zwerfkittens en volwassen zwerfkatten (ook verwilderde) door middel van: Vangen, opvangen in gastgezinnen en herplaatsen. Castratieprojecten in Nederland en Spanje, ůůk de nazorg.
CONTACTGEGEVENS:
www.wijzeweeskitten.nl
024-3221619 / 06-30900659
 STICHTING HONDENBEMIDDELING EEN EIGEN HOK
DOEL:
Herplaatsen van honden uit en door heel Nederland en BelgiŽ. De te herplaatsen honden worden gezien door gedragsdeskundigen, de potentiŽle adoptant krijgt een huisbezoek en de hond wordt onder contract en met controle bij de dierenarts geplaatst.
CONTACTGEGEVENS:
www.eeneigenhok.nl
0180-846448
 STICHTING HULP EN HERPLAATSING HUISDIEREN
DOEL:
het bevorderen van het welzijn van huisdieren in de ruimste zin van het woord. Dit doel wordt nagestreefd met de volgende projecten: plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren, herplaatsen van honden en katten van particulieren, tijdelijke opvang, seniorenopvang en begeleiding bij probleemgedrag
CONTACTGEGEVENS:
www.shhh.nl
058-2668158
 STICHTING IDEMO
DOEL:
Het is niet onze bedoeling om Nederland te overspoelen met dieren uit KroatiŽ maar om iets te doen waardoor het probleem daar iets minder groot wordt. Onze activiteiten zijn onder andere: - inzamelen riemen, dekens, handdoeken, manden, voer, krabpalen enz; - inzamelen medicijnen en vlooiendruppels; - zorgen voor transport naar KroatiŽ; minimaal 4 weken per jaar meewerken in het asiel; -herplaatsen van een beperkt aantal honden, van het geld betalen we de onkosten voor sterilisatie, castratie, chippen, ontworming, ontvlooing enz en met een dierenarts uit Nederland organiseren we een castratie- en sterilisatie actie waarbij iedereen gratis zijn dier kan laten helpen.
CONTACTGEGEVENS:
www.stichtingidemo.com
06-50236985
 STICHTING KAT IN NOOD
DOEL:
De doelstelling van de stichting is de opvang van niet- of moeilijk herplaatsbare katten. Het betreft veelal katten op hoge leeftijd of met een handicap. Van de binnengekomen poezen kan de stichting regelmatig een aantal herplaatsen. De poezen die om wat voor reden niet herplaatsbaar blijken te zijn, kunnen bij ons van een verzorgde oude dag genieten.
CONTACTGEGEVENS:
www.katinnood.nl
0512-300664
 STICHTING KATTENZORG NIJMEGEN
DOEL:
De Stichting Kattenzorg Nijmegen is een bemiddelingsorganisatie voor katten. Wij bemiddelen tussen mensen die van hun kat afstand doen en mensen die een kat zoeken. Tevens geven wij informatie en advies over katten en hebben wij tal van informatiefolders gemaakt voor (medische en gedrags-)problemen die wij u kunnen toesturen. In sommige noodgevallen kan een kat worden opgevangen in een gastgezin en van daaruit herplaatst worden. In speciale gevallen kan de Stichting Kattenzorg Nijmegen hulp bieden bij het oplossen van problemen die door zwerfkatten veroorzaakt worden. Wij zijn een stichting die volledig bestaat uit vrijwilligers. Wij werken zonder subsidie van de gemeente. Dit heeft enkele gevolgen: wij zijn genoodzaakt een vergoeding te vragen voor de diensten die wij verlenen. Onze tarieven: Bemiddeling voor een kat te vinden kost Ä 20,50 voor de eerste kat en Ä 12,50 voor elke volgende kat. De bemiddelingstermijn is 4 maanden. Aan de opvang van een kat in een gastgezin zijn kosten verbonden. Een kat nemen via onze bemiddeling is gratis. Wordt de kat via het gastgezin bemiddeld, dan zijn hier ook kosten aan verbonden. Informatie en advies is gratis
CONTACTGEGEVENS:
home.wxs.nl/~katzorg/
024-3731557
 STICHTING KITTENOPVANG ANAK KUCING
DOEL:
Stichting kittenopvang Anak Kucing zet zich in voor kansloze moederpoezen en (moederloze) kittens met als doel opvang en herplaatsen van moederpoezen en kittens
CONTACTGEGEVENS:
www.kittenopvanganakkucing.nl
06-43067418
 STICHTING KITTENOPVANG WEBA
DOEL:
Het groot brengen van kittens en als ze groot genoeg zijn zoeken naar een goed huisje en een lief baasje.
CONTACTGEGEVENS:
www.stichtingkittenopvangweba.nl
06-83210242
 STICHTING KLEIN GELUK
DOEL:
Stichting Klein Geluk is er om de nood die er heerst onder de kleine huisdieren te helpen verlichten
CONTACTGEGEVENS:
www.stichtingkleingeluk.nl
06-55981115
 STICHTING LANDELIJKE HERPLAATSING HUISDIEREN
DOEL:
Stichting Landelijke Herplaatsing Huisdieren heeft als doel het verzorgen en ondersteunen van opvang en herplaatsing op gastgezinbasis van dieren van overleden en zieke mensen.
CONTACTGEGEVENS:
www.slhh.nl
043-3060000
 STICHTING NIEUW THUIS VOOR HUISDIEREN
DOEL:
Wij trekken ons het lot aan van huisdieren, die om wat voor reden dan ook herplaatst moeten worden. Het doel is een herplaatsing vanuit de huiselijke situatie, bij voorkeur vanuit het afstandsadres, en als het niet anders kan vanuit een gastgezin
CONTACTGEGEVENS:
www.snth.nl
015-7850968
 STICHTING OPVANG ZWERFDIEREN ANDALUSIE
DOEL:
Het doel van Stichting Opvang Zwerfdieren AndalusiŽ (SOZA) is tweeledig: allereerst geld bijeen brengen om de zwerfdieren, die door Gino Felleman die al jaren in Spanje woont, gered worden zorg te kunnen bieden. Deze honden en katten worden ingeŽnt, ontwormd, gesteriliseerd of gecastreerd en medisch verzorgd. Ze mogen in zijn opvang blijven totdat zich een nieuw baasje meldt. Daarnaast proberen wij voor de herplaatsbare dieren in Gino's opvang een nieuw baasje te vinden.
CONTACTGEGEVENS:
www.soza.info
06-19685225
 STICHTING RATJETOE
DOEL:
Opvang voor verwaarloosde en ongewenste tamme ratten
CONTACTGEGEVENS:
www.ratjetoe.info
023-5583407
 STICHTING RESANITO
DOEL:
Resanito is een stichting die zich het lot aantrekt van anders kansloze honden in Spanje. Resanito bestaat uit een kleine groep ervaren vrijwilligers die zich belangeloos inzet voor de stichting. Door een klein aantal honden uit enkele Spaanse asiels ter adoptie aan te bieden in Nederland, krijgen niet alleen deze honden een goede toekomst. De adoptiegelden voor de betreffende hond worden, na aftrek van een vast bedrag ter (gedeeltelijke) dekking van transport- en verzorgingskosten, aan het asiel van herkomst gegeven. Op deze manier komt er ook geld vrij om aan een meer structurele oplossing van het probleem te werken. Het Spaanse asiel wendt dit geld aan voor castratie- en sterilisatieprojecten van huis- en zwerfhonden, voor overige medische en basale zorg voor zwerfhonden en voor voorlichtingsprojecten voor de lokale bevolking
CONTACTGEGEVENS:
www.resanito.nl
06-36148710
 STICHTING SOS VOOR HUISDIEREN FRIESLAND
DOEL:
Het herhuisvesten van huisdieren, die door omstandigheden een andere baas en/of leefomgeving behoeven; het bestrijden van het onverantwoordelijk fokken van katten en honden uit winstbejag; het signaleren van illegale handelspraktijken in huisdieren; het aanspreken van overheden op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de bescherming van dieren; het behandelen van klachten inzake dierenmishandeling en verwaarlozing en het geven van informatie en voorlichting
CONTACTGEGEVENS:
www.sosdier.nl
0343-414969 / 0516-522800 / 05
 STICHTING VAGABOND-PETS
DOEL:
Stichting Vagabond-Pets zet zich in voor honden en katten in Polen. Voor enkele dieren zoeken we in Nederland een goed en liefdevol plekje. De volwassen dieren worden allemaal gecastreerd en gesteriliseerd.
CONTACTGEGEVENS:
www.vagabond-pets.com
06-53542019
 STICHTING ZWOLS DIERENASIEL
DOEL:
Asielverlening aan dieren
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenasielzwolle.nl
 VOGELOPVANG ONDER DE REGENBOOG
DOEL:
Het revalideren van wilde vogels en daarna weer in de natuur uitzetten. Daarnaast zoeken wij voor gedumpte huisdieren, die onder andere door dierenambulances bij ons gebracht worden, weer een leuk tehuis
CONTACTGEGEVENS:

0344-692272
 VZW DE GRENSSTREEK
DOEL:
Ons asiel is gelegen te Rekkem-Menen (West-Vlaanderen, BelgiŽ). Hier vangen wij verloren gelopen (=gevonden), afgestane en mishandelde/verwaarloosde dieren op. Bij gevonden dieren proberen wij natuurlijk eerst het beestje te herenigen met z'n baasje(s). Lukt dit niet, dan trachten wij een nieuwe thuis voor het dier te zoeken. Dit geldt eveneens voor afgestane dieren. Mishandelde/verwaarloosde dieren worden eerst verzorgd en wanneer zij hersteld zijn wordt ook voor hen een nieuw baasje gezocht. Het zijn vooral honden en katten die in ons asiel verblijven. In tegenstelling tot wat de meeste mensen waarschijnlijk denken, belanden niet enkel oudere dieren in het asiel, maar soms ook pups en kittens die u zelf nog van alles kunt aanleren en kunt opvoeden zoals u het wil.
CONTACTGEGEVENS:
www.degrensstreek.be
0032 (0)56 42 38 40
 VZW DIERENGELUK
DOEL:
v.z.w. Dierengeluk is niet zomaar een asiel: wij vangen fretjes en poezen op in een warme huiselijke omgeving. We zijn tevens het enig erkend asiel in Vlaanderen om fretjes op te vangen.
CONTACTGEGEVENS:
www.dierengeluk.be
0032 (0)56 51 04 39
 VZW DOBERMANN PASSION
DOEL:
Onze vrijwillige organisatie tracht volledig belangenloos ongewenste Dobermanns een tweede kans te geven door particulieren hun Dobermann te helpen herplaatsen. Wij vangen ook Dobermanns op die bijvoorbeeld kansloos, oud, ziek, verwaarloosd of mishandeld zijn. Zoekt u een Dobermann? Overweeg dan de adoptie ervan!
CONTACTGEGEVENS:
www.dobermannpassion.be
0032-478743617
 VZW HET DIERENTHUISJE
DOEL:
Opvang en herplaatsing waar mogelijk van verwaarloosde, mishandelde en oudere dieren. In hoofdzaak poezen, maar ook honden en hoevedieren zoals pluimvee, schapen en geiten, paarden en pony's, konijnen, cavia's, ...
CONTACTGEGEVENS:
www.hetdierenthuisje.be
0032-476951998
 VZW POEZENBOOT
DOEL:
Opvang en herplaatsing van verwaarloosde, gedumpte of mishandelde katten
CONTACTGEGEVENS:
www.poezenboot.be
0032-92361907
 VZW POEZENOPVANG CAT SHELTER LIMBURG
DOEL:
Vzw Poezenopvang Cat Shelter Limburg heeft als doel het opvangen van hulpbehoevende en moederloze kittens en verwaarloosde huiskatten. Jaarlijks worden circa 250 ŗ 300 katjes opgevangen en geplaatst in een goede thuis. De adoptiekatjes worden in huiselijke omgeving opgevangen. De organisatie zorgt voor alle materialen en medische opvolging. Een opvanggezin vangt tijdelijk een kitten of een nestje tot ze na hun eerste inenting geplaatst kunnen worden in hun nieuwe thuis
CONTACTGEGEVENS:
www.catshelter.be
0032-472648099
 VZW S.O.S. STRAYS
DOEL:
Als hond in het Middellandse Zee gebied geboren worden valt niet mee.... triestige kettinghonden, uitgemergelde straathonden, het is een alledaags tafereel. De vereniging S.O.S.Strays heeft als doel het verbeteren van het welzijn van deze dak- en eigenaarloze zwerfdieren of kansloze asieldieren waar niemand om geeft behalve een paar zeer gemotiveerde hopeloze dierenvrienden. Wij willen u informeren over de toestand van de zwerf- en asieldieren in Uw droomvakantieland, trachten met onze acties deze toestand te verbeteren en bieden u enkele hondjes ter adoptie aan die reeds opgevangen zijn door plaatselijke dierenbeschermingsorganisaties en die bij ons een liefhebbend adoptiegezin zoeken.. Tevens trachten wij die dierenbeschermingsorganisaties ter plaatse structureel te helpen bij hun werk: o.a. sterilisatie/castratie programmaís, verzorging en opvang van honden in nood.
CONTACTGEGEVENS:
www.sosstrays.be
uit nl 0032477739242/ 00315974
 VZW UNCO-JERRY
DOEL:
De doelstellingen van het opvangcentrum UNCO-JERRY VZW zijn: opkomen voor de rechten van het dier, strijden tegen mishandeling, verwaarlozing en het overkweken van dieren, voorkomen euthanasie voor een ouder en/of gezond dier, het socialiseren van dieren en ze een nieuw thuis bezorgen, verwaarloosde dieren opvangen en het geven van tips en advies over uw huisdier
CONTACTGEGEVENS:
www.dierenasiel-uncojerry.be
0032-498489272
 VZW ZWERFKAT IN NOOD II
DOEL:
Zwerfkat in nood II is een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) die de allerkleinsten onder de zwerfkatten hulp wil bieden. Tevens biedt VZW Zwerfkat in nood II een veilige haven voor aangereden en zieke (zwerf)katten. Zij vangt deze diertjes op in tijdelijke opvanggezinnen, een veilige plek waar ze kunnen herstellen, genezen en uitgroeien tot gezonde katjes, dit alles in de gezelligheid van de huiskamer. Tot slot zoeken we voor hen goede tehuizen als ze gezond en sterk zijn
CONTACTGEGEVENS:
www.zwerfkat.com
06-27301673 / 0032-495285127
 ZWERFKATTEN HAVENGEBIED IJMUIDEN
DOEL:
Het verzorgen (voeren, castreren en medische hulp geven) en opvang van kittens/zieke zwerfkatten en het herplaatsen van gedumpte tamme katten
CONTACTGEGEVENS:

06-20504875